Close
svg

Payment Page

તમારી ઈંકવાયરી અમને મળી છે, કૃપા કરી પ્રતીક્ષા કરો અને આપેલ નંબર પર upi દ્વારા અથવા paytm દ્વારા ચુકવણી કરવા વિનંતી

astrologer payment details